Cora Coralina

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.